Website

SALE PAGE WEBSITE

 – ออกแบบ Website Menu

พัฒนา THEME สำหรับ Website

– แนะนำเนื้อหัวขอบน Website

– Multi Language Support

 

แถมฟรี

– Website Domain Registration (1 ปี)

– Server (1ปี)

– Maintenance (1 ปี)

CORPORATE WEBSITE

 – ออกแบบเว็บต์ไซต์ 5-7 หน้า

– ออกแบบธีมเว็บไซต์ให้ 2 แบบ

– คิดดีไซด์คอนเซ็ปต์

– ลงข้อมูลให้ทุกหน้า

Multi Language Support

E-COMMERCE WEBSITE

 – ออกแบบเว็บต์ไซต์ 7-12 หน้า

– ออกแบบธีมเว็บไซต์ให้ 2 แบบ

– คิดดีไซด์คอนเซ็ปต์

– ลงข้อมูลให้ทุกหน้า

Multi Language Support

 – shopping cart

 – member login

 – payment method

Website

คือผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งสาคัญมาก ในหลายบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านสร้าง และออกแบบเว็บไซต์โดยตรง จะต้องมีพนักงานที่ทำหน้าที่ Web Design ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบจัดทำ เรื่องราวที่เกี่ยวกับกราฟิก สีสัน เลย์เอาท์ ของหน้าเว็บเพจทั้งหมด ตามที่ Web master ได้ทำการกำหนดทิศทางรูปแบบของเว็บไว้แล้ว หรืออาจจะนำเสนอสิ่งสร้างสรรค์ให้ Web master พิจารณา ผู้ที่จะทำหน้าที่ Web Design ควรมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์มีจินตนาการ สามารถใช้งานโปรแกรมประเภท กราฟิก ดีไซน์ ได้อย่างคล่องตัว เช่น โปรแกรม Photo Shop, Flash เป็นต้น และเป็น Creator ที่ดี ไม่ลอกผลงานผู้อื่น หรือหากมีการนำกราฟิกจากที่อื่นมาใช้ควรให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ แต่ในบริษัทบางแห่งอาจรวมคนเขียน Code HTML ให้ ทาง Graphic ไปด้วย โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ เช่น Frontpage เป็นต้น