VDO & Production

Mini Production

 – ความยาว 30 วินาที – 1 นาที

 – ตัดต่อคลิป vdo

– ปรับแก้ซีน vdo

– ใส่เสียงเพลงประกรอบ

– ใส่คำบรรยาย

– ปรับแก้ 3 ครั้ง

Business Production

 – ความยาว 1 นาที – 3 นาที

 – ตัดต่อคลิป vdo

– ปรับแก้ซีน vdo

– ใส่เสียงเพลงประกรอบ

– ใส่คำบรรยาย

– ปรับแก้ 3 ครั้ง

Indoor Production

 – ตัดต่อคลิป vdo ภายใน Studio

– ปรับแก้ซีน vdo

– ใส่เสียงเพลงประกอบ

– ใส่คำบรรยาย

– ความยาว 5 – 7 นาที

 – ปรับแก้ 3 ครั้ง

Outdoor Production

 – ตัดต่อคลิป vdo ภายใน Studio

– ปรับแก้ซีน vdo

– ใส่เสียงเพลงประกอบ

– ใส่คำบรรยาย

– ความยาว 5 – 15 นาที

 – ปรับแก้ 3 ครั้ง

VDO & Production

การสร้างคลิปวิดีโอนั้นแม้ว่าเรามาภาพต้นฉบับดีๆ วิดีโอสวยๆ
มีเสียงเพลงเพราะๆ มีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ดีก็ใช่ว่าเราจะสร้างงานออกมาแล้วจะดีไปด้วย ความน่าสนใจของคลิปวิดีโอ ต้องอาศัยจินตนาการ, ความคิดสร้างสรรค์ ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการ “ผลิต” หรือ Video Production