Social Media

Previous slide
Next slide

รับทำ Page
Facebook

 – ข้อมูลธุรกิจ

– สินค้า / บริการ

– ออกแบบปก / โลโก้

– ออกแบบรูปโปรไฟล์

– สร้างเพจ

 – จัดทำกราฟิก Ads 1 ภาพ

 – ดูแลโฆษณา 10 วัน

 – วางแผนวิเคราะห์การตลาด 

Previous slide
Next slide

รับทำ LINE OA

 – สร้าง Line Acount Page

– ออกแบบปก, โลโก้, หน้าบัญชี

– ข้อมูลตอบกลับ อัตโนมัติ

– ลงข้อมูลสินค้า / บริการ

– จดทะเบียน Premium

Online Marketing

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ทำให้สินค้าหรือแบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ อย่างโฆษณาเว็บไซต์
หรือ โฆษณาขายสินค้าเพื่อที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ แล้วให้ผู้อื่นได้รับรู้ขยายเป็นวงกว้าง