ดูแล Facebook Fan page, Line, IG

เหมาะสำหรับ

Facebook, Line, IG ให้เราช่วยคิด วางแผน ลงมือทำให้ธุรกิจของคุณ มีเอกลักษณ์พร้อมเพิ่มโอกาสการขาย

บริการดูแลของเรา

ดูแล page

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Content Promotion
• Content Knowledge
• Content Sale
• Content review
• Content for entertaining

}

รวมแล้วกว่า

30 contents

สิ่งที่ท่านจะได้รับ ในระยะเวลาดูแล1เดือน

• รูปภาพ
• รูปภาพโปรโมชั่น
• Content Calendar 1 เดือน
• จัดส่งให้ทุกๆวันศุกร์

• บทความ 6 บทความ(150-300 คำ)
• โพสในหน้าเพจ และสตรอรี่เฟซบุ๊ค

• Content Promotion
• Content Knowledge
• Content Sale
• Content review
• Content for entertaining

}

รวมแล้วกว่า

30 contents

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• รูปภาพ
• รูปภาพโปรโมชั่น
• Content Calendar 1 เดือน
• จัดส่งให้ทุกๆวันศุกร์

• บทความ (300-500ตัวอักษร)
• โพสใน Line Timeline

• Content Promotion
• Content Knowledge
• Content Sale
• Content review
• Content for entertaining

}

รวมแล้วกว่า

30 contents

สิ่งที่ท่านจะได้รับ ในระยะเวลาดูแล1เดือน

• รูปภาพ
• รูปภาพโปรโมชั่น
• Content Calendar 1 เดือน
• จัดส่งให้ทุกๆวันศุกร์

• caption (50-100คำ)
• 10 hashtag(#)
• โพสในหน้า IG และสตรอรี่ IG