Advertisement

รับทำโฆษณา
FACEBOOK

 – Content พร้อทรูปภาพประกอบโฆษณา 4 ชิ้น

– วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

– ระยะเวลา 30 วัน

 – วิเคราะห์การตลาด

 – คิดหัวข้อโฆษณา

 – ดูแลโฆษณา 30 วัน

!!! ไม่รวมค่าโฆษณา !!!

รับทำโฆษณา
INSTAGRAM

 – Content พร้อทรูปภาพประกอบโฆษณา 4 ชิ้น

– วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

– ระยะเวลา 30 วัน

 – วิเคราะห์การตลาด

 – คิดหัวข้อโฆษณา

 – ดูแลโฆษณา 30 วัน

!!! ไม่รวมค่าโฆษณา !!!

Online Advertising

“โฆษณาออนไลน์” คือการลงโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจของเรา โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ Online Marketing หรือ “การตลาดออนไลน์”
โดยเป็นการทำการตลาดด้วยการลงโฆษณา ซึ่งแม้ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา แต่ก็ช่วยโปรโมทธุรกิจ ได้ดีที่สุด แปลได้ตรงตัวเลยก็คือ
“การตลาดคอนเทนต์” โดยขยายความได้ว่าการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นมีเดีย หรือเครื่องมือสำหรับผู้ทำส่งสารต่อไปยังผู้รับ ก็คือการที่แบรนด์จะสื่อสารกับผู้อ่านที่เป็นลูกค้านั่นเอง จะเรียกว่า Content คือเครื่องมือชิ้นหนึ่งสาหรับการทำการตลาดก็คงไม่ผิด โดยคำว่า Content นั้น
เราไม่ได้พูดถึง บทความ แคปชั่น ที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว