Google Ads & SEO

รับทำโฆษณา Google Ads (1 Month)

 – วิเคราะห์เว็บไซต์

– วิเคราะห์ Keyword คำนวณงบประมาณ

– วางกลยุทธโฆษณา

– Optimize Ads

รับทำโฆษณา Google Ads (3 Month)

 – วิเคราะห์เว็บไซต์

– วิเคราะห์ Keyword คำนวณงบประมาณ

– วางกลยุทธโฆษณา

– Optimize Ads

The Pro Content

รับทำโฆษณา Google Ads (6 Month)

 – วิเคราะห์เว็บไซต์

– วิเคราะห์ Keyword คำนวณงบประมาณ

– วางกลยุทธโฆษณา

– Optimize Ads

รับทำโฆษณา SEO (1 Month)

 – รับประกันติดอันดับ 1 – 10 ของ Google และรักษาอันดับ

ไปอีก 1 เดือน

รับทำโฆษณา SEO (3 Month)

   รับประกันติดอันดับ 1 – 5 ของ Google และรักษาอันดับ

ไปอีก 3 เดือน

รับทำโฆษณา SEO (6 Month)

– รับบประกันติดอันดับ 1 – 3 ของ Google และรักษาอันดับ

ไปอีก 6 เดือน

Google Ads & SEO

“SEO” หรือ  “Search Engine Optimization” คือ วิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาและการเพิ่ม Backlink ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เมื่อกรอก Keyword (คำค้นหา)
ที่ต้องการผ่าน Search Engine (เครื่องมือค้นหา) ต่างๆ