Content Promotion

เหมาะสำหรับ

การโปรโมทต่อยอดการทำโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือเว็บไซต์อื่นๆ

THE PRO CONTENT​

รายละเอียด

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ไฟล์งานต้นฉบับ (EPS FILE)
ทำอาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์
เขียนข้อความโฆษณา Content (ในภาพ)

ตัวอย่าง