Content Marketing

Package A

เหมาะสำหรับ

Package A

35,000อัลบั้มรูป 8 รูป (2 อัลบัม)  ?

Album Photo 8 Pics ( 2 Albums)รูปคอนเทนต์ความรู้ 6 ภาพ   ?

Knowledge Content 6 Pics รูปภาพโปรโมชั่น 4 ภาพ  ?

Graphic of Promotion 4 Picsคิด Concept ของโพสที่ไปในทางเดียวกันคิด และลง Caption ในแต่ละ platform

 

Package B

เหมาะสำหรับ

Package B

55,000อัลบั้มรูป 16 รูป (4 อัลบัม)  ?

Album Photo 16 Pics ( 4 Albums)รูปคอนเทนต์ความรู้ 8 ภาพ  ?

Knowledge Content 8 Pics รูปภาพโปรโมชั่น 8 ภาพ  ?

Graphic of Promotion 8 Picsคิด Concept ของโพสที่ไปในทางเดียวกันคิด และลง Caption ในแต่ละ platform

 

รายละเอียด

อัลบั้มรูป / Album Photo

อัลบั้มรูป (Album Photo) สามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแสดงสินค้าหรือแม้แต่แสดงเอกลักษณ์ ภาพพจน์ รวมไปถึงรีวิวสินค้าและโปรโมชั่นขององค์กรที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของภาพเป็นชุด ๆ

รูปคอนเทนต์ความรู้ / Knowledge Content

รูปคอนเทนต์ความรู้ (Knowledge Content) คือ รูปภาพที่นำเสนอคอนเทนต์ความรู้ รวมถึงสามารถสอดแทรกการขาย หรือโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริม การรับรู้ต่อแบรนด์ (brand awareness) ได้อีกด้วย

รูปภาพโปรโมชั่น / Graphic of Promotion

รูปภาพโปรโมชั่น (Graphic of Promotion) คือ รูปภาพที่ส่งเสริมการขายเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ่น